Rozkład dnia

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00

W pracy z dziećmi realizujemy "Podstawę programową wychowania przedszkolnego", w oparciu o program edukacyjny zatwierdzony przez MEN "Nasze przedszkole", wyd. MAC

godzina opis
6.30– 8.30 Zabawy dowolne, manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne tematyczne i inne. Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.
8.30– 9.00 Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe, czynności higieniczne, śniadanie
9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne
10.00–11.30 II śniadanie, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11.30–12.00 Czynności higieniczne, obiad
12.00–14.00 Zajęcia dodatkowe, zabawy relaksacyjne i wyciszające, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
14.00–17.00 Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem  uzdolnionym, gry i zabawy ruchowe, dowolne